Veiligheid

TWC-ATB Brabantia houdt jaarlijks vele fietstochten in groepsverband. Het aantal fietsers in zo’n groep varieert en kan wel oplopen tot enkele tientallen. Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig, gezond en met plezier mee kan doen aan deze fietstochten zijn er een aantal regels opgesteld.

 • Veiligheid boven alles.
 • Iedereen rijdt voor zijn eigen verantwoording. Het bestuur kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 • Dragen van valhelm verplicht.
 • Samen uit, samen thuis. Niemand achterlaten die het tempo niet kan volgen. Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie.
 • Iedereen houdt zich aan de verkeersregels.
 • In de bebouwde kom snelheid aanpassen max 30 km per uur. Bij rode verkeerslichten staan we stil.
 • Nooit abrupt van richting veranderen of plots remmen. Bij twijfel rechtdoor indien mogelijk.
 • Tijdens de ritten twee aan twee fietsen als de weg of fietspad dit toestaat.
 • Als de groep te groot is, deze splitsen. Dat betekent als er meer dan 16 fietsers zijn de groep opsplitsen. Er wordt dan een veilige afstand tussen de groepen aangehouden van 50 meter zodat er auto’s op een veilige manier kunnen invoegen.
 • Geef iedereen de kans om kopwerk te doen, dus tijdig doordraaien.
 • Tegenliggers en obstakels worden duidelijk en tijdig aangegeven. Waarschuwingen worden herhaald zodat deze door iedereen zijn waar te nemen. Zoals fietsers voor, auto tegen, auto achter, fietsers tegen.
 • Iedereen moet zorgen dat zijn fiets en toebehoren in goede staat van onderhoud zijn.