NTFU

Indien de contributie inclusief bijdrage NTFU is, betekent dit dat u ook lid bent van de NTFU en u dus ook profiteert van de collectieve regelingen die dit overkoepelend orgaan in het leven heeft geroepen zoals een verzekering tijdens de fietstochten, zelfs als u alleen een tocht wilt maken en bijvoorbeeld korting bij inschrijven bij alle tochten georganiseerd door verenigingen die bij de NTFU zijn aangesloten.

Tevens behartigt de NTFU de belangen van al haar leden in overlegstructuren met bijvoorbeeld de overheden.

U ontvangt geregeld het fietssport magazine. Als bewijs van lidmaatschap van de NTFU ontvangt u eenmalig de toerfietskaart (TFK pas) waarop alle relevante gegevens staan vermeld en waarmee u korting krijgt bij inschrijving voor NTFU tochten. Bij verlies van deze pas kan bij de NTFU een nieuwe toerfietskaart aangevraagd worden.

De NTFU is aangesloten bij de Nederlandse Sport Federatie (NSF) en internationaal bij de Alliance Internationale de Tourisme te Geneve.

NTFU Schadeformulier

Het is natuurlijk heel vervelend wanneer je betrokken raakt bij een ongeval. Dan is het prettig dat je weet wat te doen, zodat de afhandeling van de verzekering zo spoedig mogelijk kan verlopen. Heeft je fiets schade opgelopen als gevolg van een ongeval? Dan kun je bij de NTFU de schade melden.