Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 2 november 20:00 uur wordt de algemene ledenvergadering gehouden.
Het bestuur van TWC-ATB Brabantia nodigt al haar leden uit voor de algemene ledenvergadering bij “Gasterij Het Dorpsgenot” Toterfout13a 5507 RD te Oerle.