Voorjaarsvergadering

Op maandag 2 maart wordt de voorjaarsvergadering gehouden om 20:00 uur in Gasterij ‘t Dorpsgenot (Toterfout 13a, Veldhoven/Oerle).

Algemene Ledenvergadering 2020

Het bestuur van TWC-ATB Brabantia nodigt al haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 2 maart 2020 bij “Gasterij Het Dorpsgenot” Toterfout13a 5507 RD te Oerle.

Aanvang 20.00 uur

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Jaarverslag secretaris 2019
 4. Toekomst organiseren van NTFU tochten
 5. Toerkalender 2020
 6. Graveltocht 2020
 7. Jubilarissen
 8. Pauze
 9. Jaarverslag penningmeester 2019
 10. Verslag kascontrolecommissie
 11. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
 12. Samenstelling bestuur
 13. Organisatie fietsweekend 2020
 14. Rondvraag

Namens het bestuur,
Toine Theuns

Secretaris.