Voorjaarsvergadering

Op maandag 25 februari wordt de voorjaarsvergadering gehouden om 20:00 uur in Gasterij ‘t Dorpsgenot (Toterfout 13a, Veldhoven/Oerle).

Algemene Ledenvergadering 2019

Het bestuur van TWC-ATB Brabantia nodigt al haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 25 februari 2019 bij “Gasterij Het Dorpsgenot” Toterfout13a 5507 RD te Oerle.

Aanvang 20.00 uur

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Jaarverslag secretaris 2018
 4. Jaarverslag penningmeester 2018
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Pauze
 7. Toerschema 2019
 8. Samenstelling bestuur
 9. Aanpassing huisreglement m.b.t. vrijwilligersactiviteiten
 10. Organisatie fietsweekend 2019
 11. Rondvraag
 12. Namens het Bestuur

Toine Theuns,

Secretaris.